Torvbrytning

Torvbrytning på Grimsås Mosse, nej tack!

En vacker fridfull mosse med rikt djurliv där bland annat storspoven trivs byts nu mot mullrande maskiner och dammande industri. Grimsås mosse har legat i träda och har börjat återställa sig efter torvbrytningen som skedde i början av 1900-talet men nu påbörjas åter igen den för klimatet så negativa torvbrytningen. Torvmossar binder kol och är därför bra för klimatet – så länge det lämnas orörda och inte torrläggs.

Våtmarker som bildat eller bildar torv spelar en viktig roll för klimatet eftersom torv innehåller stora mängder kol. Att skydda och restaurera kolrika ekosystem som torvmarker gynnar klimatet, då detta kan bidra till en minskning av växthusgaser och till och med en inbindning av kol.” – Naturvårdsverket

2013 beviljade Länsstyrelsen företaget Neova AB tillstånd att bryta torv på Grimsås mosse. Beslutet överklagades av lokala markägare och föreningar, 2015 fick företaget klartecken från regeringen. Ingen torvbrytning har de senaste tio åren påbörjats och marken är fortfarande sedan 80 år orörd. Mycket har hänt med klimatdebatten senaste åren och medvetenheten har ökat. I flera länder i Europa är det förbjudet att bryta torv, på SGUs hemsida kan man läsa ”Det är idag endast möjligt att få tillstånd att utvinna torv från områden med låga naturvärden, vilket oftast är marker som sedan tidigare är påverkade av dikning eller annan markanvändning. I delar av landet krävs dessutom dispens från förbudet för markavvattning.” Mossen i Grimsås har börjat återställa sig och vi förstår inte hur det kan beviljas ny torvbrytning.

Vi ser inga positiva effekter varken för klimatet eller för Grimsås samhälle. Däremot ser vi många negativa effekter, förutom de uppenbara klimateffekterna för vår jord och negativa påverkan på djurlivet ser vi risker för Grimsås så som förorening av grundvattnet, brandrisk, minskad vattenreserv, buller, damm, ökade transporter förbi skolan, risk för minskade arbetstillfällen om den stora arbetsgivaren Nexans blir negativ påverkad.

Vi anser därför att beslutet om torvbrytning på Grimsås mosse bör ses över och upphävas.

Grimsås samhällsförening

Angående pressmeddelande från Återställ Våtmarker

Vi har samma mål men olika sätt att jobba för att nå dem, vi står bakom innehållet i pressmeddelandet men vi som opolitisk samhällsförening deltar inte i eller står bakom Återställ Våtmarkers aktioner. Vi fortsätter kämpa för att beslutet om torvbrytning på Grimsås mosse skall upphävas.

Grimsås Samhällsförening 2024-04-29

 

Har du frågor eller vill hjälpa till, kontakta Jesper Rydin 0702553150

 

Foton från Grimsås mosse 2024-01-20 & 2024-01-28

Foto Jens Ekdahl & Jesper Rydin

Foton från Grimsås mosse 2024-02-17 & 2024-02-19

Kartbilden visar området på mossen som är dikat med 22 st. ca 700 meter långa diken med 20 meters mellanrum.

Foto Jesper Rydin

Foton från Grimsås mosse 20240306

Foto Jesper Rydin

Foton från Grimsås mosse 20240415

Foto Jesper Rydin

Foton från Grimsås mosse 20240430

Foto Jesper Rydin