Ledighetskommittén

Ledighetskommittén

Kontakt:

Inga-Lill Torstensson
Telefon: 0730771204

Karin Rydin
Telefon: 0703950381

Elisabeth Lillan Rylander Lundgren
Telefon: 0702741573

Om oss:

– Öppet för alla daglediga
– Träffas i regel varannan onsdag kl. 14:30 i Bygdegården
– Fikar 
– Gör studiebesök och utflykter
– Ordnar föreläsningar
– Stödgrupp

Förslaget om en ”Ledighetskommitté” kom vid ett möte om ”Grimsåsrummet” i februari 2010. I april samma år ägde de första träffarna rum. Sedan har det bara flutit på och i skrivande stund (28 augusti 2019) är vi är inne på tionde säsongen. Vem kunde tro det den gången?

Gruppen har i regel träffats varannan onsdag kl. 14.30 i Grimsåsrummet / Föreningskansliet. Det har varit uppehåll under juni – augusti och under december – januari.  Många gånger har vi träffats bara för att prata och fika men vi har även haft föreläsningar o dylikt. Det har också ordnats utflykter och studiebesök, ibland med cykel, ibland med egna bilar och ibland med buss. Vi har även träffats för att grilla och umgås ute i friska luften t ex vid Spångasjön, på Snapphyltan eller vid Korpstugan.

Det är många som hjälper till genom att ordna studiebesök eller utflykter samt inte minst genom att baka till och fixa kaffe vid våra träffar i Grimsåsrummet. Sist men inte minst bidrar ju alla som deltager till det gemyt vi har vid våra utflykter och sammankomster.  

Följande hållpunkter har diskuterats fram inom gruppen:

Öppet för alla daglediga, kvinnor som män
Ingen fast dagordning
Ingen styrelse
Bestämda tider (i regel varannan onsdag kl. 14.30)
Stödgrupp
Aktiviteter även utanför Grimsås