Ledighetskommittén

Ledighetskommittén

Kontakt:

Leif Ingelsbo
Telefon: 0325-74 320
Mobil: 070-678 43 20

Lennart Söderkvist
Telefon: 0325-74 408
Mobil: 070-567 44 08

Inga-Lill Torstensson
Telefon: 0325-74 434

Om oss:

– Öppet för alla daglediga
– Träffas på onsdagar
– Fikar 
– Gör studiebesök och utflykter
– Ordnar föreläsningar
– Stödgrupp

Förslaget om en ”Ledighetskommitté” kom vid ett möte om ”Grimsåsrummet” i februari 2010. I april samma år ägde de första träffarna rum. Sedan har det bara flutit på och i skrivande stund (28 augusti 2019) år vi är inne på tionde säsongen. Vem kunde tro det den gången?

Gruppen har i regel träffats varannan onsdag kl. 14.30 i Grimsåsrummet / Föreningskansliet. Det har varit uppehåll under juni – augusti och under december – januari.  Många gånger har vi träffats bara för att prata och fika men vi har även haft föreläsningar o dylikt. Det har också ordnats utflykter och studiebesök, ibland med cykel, ibland med egna bilar och ibland med buss. Vi har även träffats för att grilla och umgås ute i friska luften t ex vid Spångasjön, på Snapphyltan eller vid Korpstugan.

Kontaktpersoner  hela tiden har varit undertecknade men det är många som hjälper till genom att ordna studiebesök eller utflykter samt inte minst genom att baka till och fixa kaffe vid våra träffar i Grimsåsrummet. Sist men inte minst bidrar ju alla som deltager till det gemyt vi har vid våra utflykter och sammankomster.  

Följande hållpunkter har diskuterats fram inom gruppen:

Öppet för alla daglediga, kvinnor som män
Ingen fast dagordning
Ingen styrelse
Bestämda tider (onsdagar kl 14.30)
Stödgrupp
Aktiviteter även utanför Grimsåsrummet

// Leif och Lennart