Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade.

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden. 

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden

Grimsås och byarna runt tätorten har grannsamverkan mot brott.

Polisens samordnare i Ulricehamn/Tranemo:
Sven Gardell
e-mail: sven.gardell@polisen.se
Tele: 11414

APP Grannsamverkan

Nu finns en app för Grannsamverkan!

Nu lanseras en app för att sprida kunskap om Grannsamverkan, ge tips om hur du kan minska risken för inbrott och stölder i ditt bostadsområde samt underlätta kommunikationen grannar emellan. I appen kan man följa Polisens RSS flöden. Här hittar du hur man tipsar Polisen och vilken information de vill ha. Få tips och råd om hur man skyddar sig.

Appen för Grannsamverkan är framtagen av SSF Stöldskyddsföreningen och är oberoende och kostnadsfri. Appen finns att hämta i App Store och Google play. Ladda ner appen, leta upp Grimsås Grannsamverkan och ansök.

Läs mer om Grannsamverkan på länkarna nedan

I nedanstående länkar så finns information och tips om vad man kan tänka på. Samverkan mot brott har diverse blanketter man kan ladda ner som observationsblankett och inventarieblankett. Där finns även informationsfilmer.