Equmenia Grimsås/Hestra

Equmenia Grimsås / Hestra

equmenia är Hestra Missionskyrkas ungdomsarbete i Hestra och Grimsås.
equmenia är en kristen ungdomsrörelse som finns i hela Sverige. 
equmenia är öppet för alla som vill vara med.

Läs mer om vår verksamhet på Hestra Missionskyrkas hemsida.

Kontakt

Peter Gillgard
Kyrkvägen 17, 330 27 HESTRA
Telefon:
0370-335086
E-post:
peter@lundinskok.se

I Grimsås kyrka bedrivs två
olika ungdomsverksamheter:

Spårarscout för dig i årskurs 3

Upptäckarscout för dig i årskurs 3-4