Historia

Den 23 december 1902 kan man beteckna som Grimsås samhälles födelsedag. Det var den dagen som järnvägslinjen Borås-Alvesta och Grimsås järnvägsstation invigdes. Stationsbyggnaden uppfördes på gården Hammaren där det då endast fanns ett bostadshus med tillhörande smedja. Då stationen skulle namnges ansåg man inte att Hammaren var ett passande namn utan namngav den efter gårdsnamnen Grimsås Övergård och Grimsås Nedergård. Dessa båda gårdar, som funnits sedan 1600-talet fick efter järnvägens öppnande gå under namnet Grimsås by för att inte bli förväxlat med det ”nya” Grimsås.

Järnvägens tillkomst blev starten till utveckling av handel, bostadsbyggande och företagsetableringar. Framsynta människor såg möjligheterna som en järnvägslinje skulle ge och först på plats var Bror J. Andersson med en Speceri- och Diversehandel.

Flera handelsbodar och caféer öppnades och skräddare, skomakare och byggmästare etablerade sig i nybyggda bostadshus.

Den första stora industrin som startades var Grimsås Torv AB. 1905 började Johan Petter Olsson från Algustorp i Brandsmo tillsammans med bl.a. Alfred Andersson på Hagalund att bryta torv ute på Grimsås mosse. Runt 1910 sysselsatte denna verksamhet ca.45 personer.

På 30-talet startade Erik Hägg Grimsås syfabrik, som kom att ge ett 60-tal arbetstillfällen, då främst till samhällets kvinnor. Ytterligare en textilindustri, Simotex, startades 1946 av bröderna Simonsson och denna var verksam fram till början på 2000-talet. För männen fanns utöver torvindustrin även sågverk och mekaniska verkstäder.

Efter 2:a världskrigets slut gick efterfrågan på bränntorv ner då den ersattes av kol och olja. Karl Olsson, son till Johan Petter Olsson, var nu ensam ägare till Grimsås Torv AB blev tvungen att hitta på något annat åt sig och sina anställda. 1948 startade han tillsammans med Nils Lundberg, Industriaktiebolaget Karl Olsson, även kallat IKO, som skulle syssla med en helt ny industrigren, nämligen plastisolerad kabel. Efter en ganska blygsam start kom detta företag att bli ett av bygdens största, med över 500 anställda. Nu går företaget under namnet Nexans IKO Kabel AB.

1932 bildades fotbollsklubben Grimsås IF som under 30- och 40-talet spelade i den s.k. gärdsgårdsserien. Först på 50-talet började laget klättra i divisionerna för att 1963 vara uppe i div.2. 1965 vann Grimsås IF sensationellt serien och fick kvala till allsvenskan. I kvalmatchen mot Brage intogs Grimsborg av ca 15500 personer.

Den bäck som rinner genom samhället från mossen och ner till Spångasjön är en gräns mellan Nittorp- och Mossebo församlingar. Tidigare var även denna en gräns mellan socknarna med samma namn. Detta gjorde att barnen i Grimsås fick gå i skolan på olika håll, de på Mossebosidan fick gå till Fåglabo skola och de på Nittorpssidan till Remmabo skola. Så var det fram till 1950 då det startades en provisorisk småskola inne i samhället. 1958 togs den nuvarande låg- och mellanstadieskolan i bruk.

Med hjälp av IKO´s framgångar och Karl Olssons känsla för sin hembygd så har vi honom att tacka för mycket av det som funnits och finns i Grimsås än idag.