Service

Posten paketbox

Postens paketbox för uthämtning av paket. 

Storgatan 34

Bensinmack

Qstar

Adress:
Storgatan 34
514 70 Grimsås

Telefon:
011-28 00 00

Bokbuss

Tisdagar 16:00-17:00 
Grimstorg

Lokaler och mötesplatser

Föreningskansliet
Är öppet för allmänheten alla vardagar och kan hyras för olika aktiviteter kvälls- och helgtid. Används som mötesplats för samhällets föreningar och för daglediga.

kansli@grimsasif.se

Bygdegården
Kan hyras för privata evenemang. Källaren används flitigt för olika former av träning, såsom spinning och cirkelträning.

Fritidsstugan (Korpstugan)
Stugan och grillplatsen kan hyras av både anställda hos Nexans Sweden AB och övriga samhällsbor. Området runt stugan används för olika sport- och friluftsaktiviteter. Fritidsstugan hyrs via Föreningskansliet.

Grimsås IF klubbstuga
Används huvudsakligen av Grimsås IF, men kan även hyras av privatpersoner.

Grimsås Kyrka
En modern kyrka med bra samlingslokal.

Arbetsplatser, skolor, serviceställen etc.
Givetvis sker många informella och spontana möten på denna typ av allmänna mötesplatser. I ett litet samhälle som Grimsås känner ”de flesta” varandra, vilket öppnar för många diskussioner när man möts.