Utegym

Utegym

Vid korpstugan och IKO fritidsområde finns sedan 2023 ett utegym.

Kom i form Utegym ett projekt som genomförts med bidrag, ideella krafter och nyttjanderätt av området. Projektet är till för utökade aktiviteter inom Korpstugans område. Det är tillgängligt för inte bara Grimsåsbor utan även för övriga. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa för samhällets invånare.

Se en presentation av gymmet och få inspiration på vår Facebooksida:

Några bilder från uppbyggnaden av gymmet.